TYLDA

Charakterystyka usterek

Charakterystyka usterek

Uszkodzenie nośnika, utrata danych.

Odzyskiwanie danych to proces przywracania informacji przechowywanych na uszkodzonych nośnikach takich, jak: dyski pendrive’y, karty pamięci.  Obecnie dostępne programy mogą pomóc w odzyskiwaniu tylko niektórych danych, które zostały utracone w wyniku uszkodzonego dysku lub ataku wirusa, bądź awarii sprzętu. W wyniku uszkodzeń nośników firmy ponoszą ogromne straty czasowe, jak i finansowe. Jednak nie każdy, w wielu sytuacjach nawet zaawansowany użytkownik komputera, nie jest w stanie samodzielnie przywrócić dane do pierwotnego użytku.

W związku z postępem technologicznym, a tym samym powstawaniem coraz to nowych zagrożeń, wzrosło zapotrzebowanie na świadczenie usług z zakresu przywracania danych. Na rynku informatycznym pojawiły się firmy specjalizujące się w ich przywracaniu. Mimo że nie wszystkie pliki mogą być odzyskane, eksperci są w stanie przywrócić zdecydowaną większość plików z uszkodzonego nośnika.  Klientami takich firm są: przedsiębiorstwa, instytucje, osoby prywatne. Ich dane są na tyle istotne, iż jednostki te są w stanie ponieść wszelkie koszty takie usługi.

Wirusy komputerowe

W dzisiejszych czasach problem wirusów komputerowych jest nieodzownym elementem wirtualnej rzeczywistości. Powstaje pytanie jak skutecznie możemy chronić nasz sprzęt przed ich destrukcyjnym działaniem? Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, należy przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Wirus komputerowy jest to program, który potrafi samoistnie kopiować się, powodując łagodne, bądź poważne straty w systemie. Konsekwencjami jego destrukcyjnej działalności mogą być: utrata danych lub awaria programów przechowywanych w pamięci komputera. Zainfekowany plik może przedostać się do komputera nie tylko przez e-mail, ale również przez wszystkie środki komunikacji cyfrowej.

 

Typy wirusów

Wirusy komputerowe atakują programy komputerowe. Uaktywnienie wirusa następuje w momencie, gdy dany program jest w użyciu. Jeżeli kopia tego programu zostanie uruchomiona na innym komputerze, będzie on również zaatakowany. Wirusy sektora startowego – atakują dyskietki oraz twarde dyski i uaktywniają się, gdy zakażony dysk rozpoczyna pracę komputera. W momencie uruchomienia, bądź restartu komputera, gdy zainfekowana dyskietka znajduje się w stacji A, wirus rozprzestrzeni się na dysku twardym. W sytuacji, gdy dysk twardy jest zainfekowany, sytuacja powtórzy się z wszystkimi innymi nośnikami, które znajdują się w tym czasie w komputerze.

Makrowirusy – atakują pliki poprzez możliwości makrooprogramowania kilku nowszych programów.  Uaktywniają się, gdy zarażony dokument jest otwarty a program otwierający ten dokument posiada uruchomione makro-możliwości. W konsekwencji następuje rozprzestrzenienie się wirusa na wszystkie otwarte dokumenty. Kiedy zakażony dokument jest otwarty na innym komputerze, dojdzie do uaktywnienia tego samego wirusa.

Użytkownicy komputerów ponoszą poważne straty spowodowane uszkodzeniem systemu przez ogromną ilość różnego typu wirusów. Codziennie pojawiają się nowe wirusy, które powodują utratę danych, a tym samym konieczność zastosowania drogich napraw. Zdarzają się również sytuacje, w których inteligentny wirus jest w stanie wykraść poufne informacje z zainfekowanego systemu. Ponad połowa użytkowników, których komputery doświadczyły obecności wirusa, zmuszona była przeprowadzić pełny proces odzyskiwania danych, lub w najgorszych sytuacjach zmuszeni zostali to pogodzenia się z faktem ich utraty, co nie eliminowało kwestii poniesienia kosztów naprawy systemu operacyjnego. Dlatego tak ważna jest profilaktyka antywirusowa, aby zawczasu uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Uszkodzenia elektryczne

Niewłaściwe działanie komputera, podobnie jak awaria twardego dysku, może być spowodowane niską jakością prądu. Stany napięcia elektrycznego takie, jak: nieprzewidziany napływ prądu i nagłe wyskakiwanie impulsów mogą przyczynić się do natychmiastowego lub długotrwałego uszkodzenia komputera. Mimo że uszkodzenia elektryczne nie są łatwo zauważalne, potrafią zniszczyć dysk twardy oraz inne części komputera. Symptomami nagłego wyskakiwania impulsów są: migotanie monitora ekranowego, nagłe otwieranie systemu lub brak jego odpowiedzi w konsekwencji czego następuje awaria sprzętu i utrata danych. Duży procent elektrycznych impulsów jest wytwarzanych w środowisku domowym lub zawodowym. Pochodzą one z urządzeń codziennego użytku zawierających silniki elektryczne oraz światła fluorescencyjne (które są włączone bądź wyłączone). Impulsy mogą przyczyniać się do poważnych uszkodzeń delikatnych modułów mikroelektrycznych, znajdujących się wewnątrz komputera, a tym samym powodować uszkodzenie danych, co w konsekwencji prowadzi do zniszczenia oprogramowania komputerowego. Zasilacz awaryjny - UPS, zainstalowany między ujściem napięcia i przewodem elektrycznym może być używany jako środek zapobiegawczy. Zaprojektowany jest tak, aby chronić oprogramowania, które są szczególnie wyczulone na skoki napięć. Nagły napływ prądu oraz wyskakujące impulsy stanowią pewien problem, należy jednak pamiętać, iż odzyskiwanie danych jest możliwe, gdy zastosowane zostaną środki ostrożności, a procesem odzyskiwania zajmie się specjalista.

UWAGA!!! Odłączenie komputera i innych połączonych urządzeń z sieci, zarówno elektrycznej jak i telefonicznej może być pomocne w przypadku burz z piorunami.

Nasz serwis w trosce o długą żywotność Państwa komputerów, jak i zainstalowanych na nim programów, świadczy szereg usług z zakresu eliminowania powyższych usterek.

back